Skip to content

Українці Вінніпегу просять уряд Канади не забувати про них

Play Video

Канадський музей прав людини зібрав повну залу на мітинг до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Сьогодні тут сотні українців, які вимушено опинились за кордоном, просять уряд Канади не забувати про них. Розуміючи силу своєї єдності, українці Вінніпегу борються за мирне майбутнє своєї батьківщини та не дають світу звикнути до війни.

“Сьогодні так багато прийшло людей з українськими прапорами у вишиванках, з українською символікою, щоб підтримати Україну, не дати звикнути, не дати забути. Адже сьогодні світ має знати, що для нас війна почалась не два роки тому, вона почалась для нас 10 років тому, коли був анексований Крим, коли було вторгнення на Донбас, коли сталася революція гідності, коли ми понесли втрати небесної сотні. Світ має про це пам’ятати”, – розповідає ведуча мітингу Людмила Шикота.

На заході були присутні політики усіх рівнів, серед них прем’єр-міністр провінції Манітоба Ваб Кінев. Свою промову він розпочав зі слів “Перемога Україні”.

“Провінція Манітоба витратила понад 100 мільйонів доларів на підтримку новоприбулих з України, а також на заходи ініційовані громадою та на пожертви від членів громадськості тут, в Манітобі. За цей час вже було зроблено багато, але ще багато роботи попереду. Пройшло 2 роки, і я вважаю, що ми повинні продемонструвати нашу постійну підтримку, щоб люди не втрачали надію. Щоб люди не відчували це як безперервний виклик, а, скоріше, як наше спільне завдання – перемога України, і ми будемо продовжувати підтримувати українців тут, у Манітобі”, – стверджує прем’єр.

Манітоба має одну з найкращих по всій Канаді програм підтримки для новоприбулих українців. Передусім завдяки високій репутації українців в Манітобі та невпинній роботі Конгресу українців Канади провінції Манітоба. Голова конгресу Джоан Левандоскі запевняє, що до кінця березня Манітоба очікує прийняти ще близько 7000 українців, тож для забезпечення сотень новоприбулих сімей легкою адаптацією та інтеграцією в нове суспільство конгрес продовжує звертатися до уряду із закликами про продовження допомоги.

“Тут, у Манітобі, ми чекаємо на те, якими новими програмами поділиться з нами нова влада. Однак ми просимо про дитячі садки, мовні курси, оскільки багато людей потребують вивчити англійську мову, щоб вижити. Ми також просимо більше можливостей працевлаштування. І, звісно, житло. Оскільки, як ми всі знаємо, до кінця березня ми очікуємо 7000 новоприбулих – це велика кількість. Манітоба вже прийняла майже 25,000. Дружня Манітоба відчинила свої серця, гаманці та домівки. Дякуємо за підтримку новоприбулих. Дякуємо, Манітобо. Ваша щедрість абсолютно приголомшлива”, – стверджує президент Конгресу Українців Канади провінційної ради Манітоби Джоан Левандовські.

Висловлюють подяку не лише представники конгресу, але й нещодавно прибулі українці. Людмила звертається зі словами вдячності за надану допомогу та надію в щасливе майбутнє своєї родини.

“Я приїхала з міста Дніпро в Канаду у травні 2022 року разом із двома синами після того, як мого чоловіка призвали на війну. Сталося таке розуміння, що треба розраховувати на себе. Країну обирали важко! Їхали туди, де багато українців, де велика українська діаспора, і таким чином обрали Вінніпег. Коли ми сюди приїхали, було неймовірно страшно. Важко незрозуміло, ти зовсім один і не знаєш на кого розраховувати. Але тут дуже сильна українська діаспора, яка підтримала, це була якась батьківська родина зустріч. І в цьому суспільстві ми змогли розкритися, змогли відчути себе як вдома. Сьогодні майже два роки, як я тут, і я можу сказати, що Канада і Вінніпег – це мій новий дім. Я бажаю всім українцям, щоб вони знайшли тут свій новий дім, знайшли до своїх людей і будували своє щасливе майбутнє”, – розповідає новоприбула Людмила Головіна.

Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Тож з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський підписали договір про виділення Канадою допомоги в розмірі 3 мільярдів канадських доларів.

Завершують вечір хвилиною мовчання, присвяченою тисячам воїнів, які поклали своє життя за мир на своїй батьківщині.


The Canadian Museum for Human Rights gathered a full hall for a meeting on the second anniversary of Russia’s invasion of Ukraine. Hundreds of Ukrainians who found themselves abroad due to forceful circumstances are urging the Canadian government not to forget about them.

Understanding the strength of their unity, Winnipeg’s Ukrainian community is fighting for their homeland’s peaceful future, determined not to let the world get used to war.

“Today, so many people have come with Ukrainian flags, wearing embroidered shirts, with Ukrainian symbols to support Ukraine, not allowing the world to get used to it, not letting it be forgotten. Today, the world needs to know that for us, the war didn’t start two years ago; it started for us ten years ago when Crimea was annexed, when there was an invasion in Donbas when the Revolution of Dignity happened when we suffered losses in the Heavenly Hundred. The world must remember this,” said the meeting’s host, Liudmyla Shykota.

Politicians of all levels were present at the event, including the Premier of Manitoba, Wab Kinew. He began his speech with the words “Glory to Ukraine.”

“The province of Manitoba has spent more than 100 million dollars supporting newcomers from Ukraine as well as the overall effort matching community and donations from the members of the general public here in Manitoba. So there’s a lot that has been done, but there’s a lot more than we will need to continue to do. It’s been two years, and I think one of the things we have to do is show our continued support so that people don’t lose. People don’t feel like it’s an ongoing challenge; rather, it’s like we will see a victory for Ukraine. We will see continued support for Ukrainians here in Manitoba,” asserted the Premier.

Manitoba has one of the best support programs for Ukrainian newcomers across Canada. This is primarily due to the high reputation of Ukrainians in Manitoba and the continuous work of the Ukrainian Canadian Congress, Manitoba Council. The president of the congress, Joanne Lewandoski, assures that by the end of March, Manitoba expects to welcome around 7,000 more Ukrainians. To ensure the smooth adaptation and integration of hundreds of newcomer families into the Manitoban society, the congress continues to appeal to the government for further assistance.

“Here in Manitoba, we are awaiting what the new government of the province will be sharing with us. However, we are asking for daycare programs, language programs so many people need to learn to speak English to survive, more job opportunities and last but not least, housing. As we are all aware, by the end of March, we will be welcoming 7,000 newcomers, which is a great number. Manitoba has welcomed almost 25,000. Friendly Manitoba has opened their hearts, their wallets and their homes. Thank you for the support of the newcomers. Thank you, Manitoba,” affirmed Joanne Lewandowski, the president of the Ukrainian Congress of Canada, Manitoba Council.

Gratitude is expressed not only by representatives of the congress but also by recently arrived Ukrainians. Lyudmyla expressed words of thanks for the assistance and hope given for the happy future of her family.

“I came from the city of Dnipro to Canada in May 2022 with my two sons after my husband was called to war. There was an understanding that we had to rely on ourselves. Choosing a country was challenging! We went where there were many Ukrainians and a large Ukrainian diaspora, and thus chose Winnipeg. When we arrived here, it was incredibly frightening. It was difficult to understand; you are completely alone, and you don’t know who to rely on. But here, there is a very strong Ukrainian diaspora that supported us; it was like meeting a parental family. In this society, we were able to open up and feel at home. Today, it’s almost two years since I arrived here, and I can say that Canada and Winnipeg are my new home. I wish all Ukrainians to find their new home here, find their people, and build their happy future,” recounted newcomer Lyudmyla Holovina.

Canada remains unwavering in its commitment to the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine. Canada highly appreciates the determination and courage of the Ukrainian people and the Armed Forces in defending independence. Therefore, on the occasion of the second anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Ukrainian President Volodymyr Zelensky signed an agreement for Canada to provide assistance amounting to 3 billion Canadian dollars.

The evening concluded with a moment of silence dedicated to the thousands of soldiers who gave their lives for peace in their homeland.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Jelynn dela Cruz: Youngest Woman MLA in Manitoba History

https://youtu.be/OCZLMSeqNWI Brought up by Filipino frontline worker parents, Jelynn dela Cruz embodies the values that shaped her character.  Inspired by Philippine’s national hero, whose death anniversary falls on her birthday, MLA Jelynn Dela Cruz uses her position to empower and uplift her fellow Filipinos in Manitoba. Before becoming one of the youngest MLAsContinue Reading

Read More »

Understanding Microaggression

https://youtu.be/eJKS6EURuZY Robyn Penner, a champion for fairness and acceptance, shares her experiences and knowledge about a tricky issue: microaggressions. These little comments might seem small but can hurt people, especially those from different cultures or backgrounds.  Penner’s journey started with her family, comprised of people from different cultures. She noticedContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter