Skip to content

УКанаді: Як українцям досягти успіху в Канаді?

Play Video

Третій випуск україномовного подкасту “УКАНАДІ” 

Всім привіт, мене звати Юлія і я вітаю вас на першому україномовному подкасті у Вінніпезі. Тут своїми порадами, досвідом діляться досвідчені іммігранти, які змогли побудувати своє життя за кордоном.  

Сьогодні ми говоримо про успіх та як українцям досягти його в Канаді. Наша гостя – Вікторія Умін, професіонал у розвитку міжнародного бізнесу, директорка Green&Clean Global та віце-президент Канадсько-української торгово-промислової палати. 

Вікторія поділиться своєю історією успіху в Канаді, яка почалася 23 роки тому під час еміграції до Вінніпега та що стало ключовим фактором, який допоміг їй побудувати успішну кар’єру. 

У кожного з нас своє визначення успіху. Для одних це щаслива сім’я, для інших – успішна кар’єра. Для когось це можливість відкрити власну справу та працювати на себе, в той час, як для інших – неймовірні подорожі та дослідження світу. Вікторія, героїня нашого подкасту “УКАНАДІ”, підкреслює, що успіх – це здатність розуміти, що робить вас щасливими, і займатись цим протягом усього життя. 

Вікторія руйнує стереотип про те, що у невеликому місті обмежені можливості, стверджуючи, що Вінніпег – одне з найкращих місць у світі для початку кар’єри. Тут наявні всі можливості для досягнення високих результатів. Місто має значні переваги перед великими містами для побудови соціальних зв’язків. 

Вікторія звертається до тих, кому страшно будувати кар’єру з нуля в новій країні. Вона підкреслює, що ті, хто вже зробив крок перетнути океан і розпочати нове життя в Канаді, точно мають потенціал досягнення значущого успіху. Ці люди вже мають сильний характер та чітке розуміння своїх життєвих цілей, що дозволяє їм приймати важливі рішення. Людина з слабким характером або песимістичним підходом, ніколи не взялася б за такий великий крок. 

Дивіться та слухайте подкаст УКАНАДІ, щоб почути більше історій від досвідчених імігрантів, які долали труднощі, зазнали невдач, але завдяки рішучості досягли свого.  

Нехай цей подкаст стане для вас джерелом надії та віри в успішне майбутнє, навіть коли вам зараз трудно будувати життя з нуля. Слухайте, навчайтеся та надихайтеся разом з нами! 


What is success, and how can Ukrainians achieve it in Canada?

Our guest is Victoria Umin, a professional in international business development, director of Green & Clean Global, and vice-president of the Canadian-Ukrainian Chamber of Commerce. Umin shares her story of success, which began 23 years ago when she first immigrated to Winnipeg, and what she found was critical in building her business.

Success means different things to each of us. For some, it’s a happy family; for others, it’s a successful career. It could be the opportunity to start your own business and work for yourself, or it might be incredible travels and exploring the world. Umin emphasizes that success is the ability to understand what makes you happy and to pursue it throughout your life.

Umin breaks the stereotype that small cities have limited opportunities, asserting that Winnipeg is one of the best places globally to start a career. All the opportunities for achieving high results are available here. The city has significant advantages over larger cities in terms of building social connections.

Umin speaks directly to those who are afraid to start a career from scratch in a new country. She emphasizes that those who have already taken the step to cross the ocean and start a new life in Canada definitely have the potential to achieve significant success. These individuals already possess strong character and a clear understanding of their life goals, enabling them to make important decisions. Someone with a weak character or a pessimistic approach would never take such a big step.

Tune in and listen to the УКанаді podcast to hear more stories from experienced immigrants who overcame challenges and faced failures but ultimately achieved success through determination.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Jelynn dela Cruz: Youngest Woman MLA in Manitoba History

https://youtu.be/OCZLMSeqNWI Brought up by Filipino frontline worker parents, Jelynn dela Cruz embodies the values that shaped her character.  Inspired by Philippine’s national hero, whose death anniversary falls on her birthday, MLA Jelynn Dela Cruz uses her position to empower and uplift her fellow Filipinos in Manitoba. Before becoming one of the youngest MLAsContinue Reading

Read More »

Understanding Microaggression

https://youtu.be/eJKS6EURuZY Robyn Penner, a champion for fairness and acceptance, shares her experiences and knowledge about a tricky issue: microaggressions. These little comments might seem small but can hurt people, especially those from different cultures or backgrounds.  Penner’s journey started with her family, comprised of people from different cultures. She noticedContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter