Skip to content

УКанаді: Як почати бізнес в Канаді без грошей та мови?

Play Video

Певно, кожен, хто зараз знаходиться в еміграції, знає, як це втрачати. Знає, як це залишати своє життя, мрії, іноді навіть надію. Знає про той біль, з яким залишаєшся наодинці і мусиш шукати нове життя на чужині. І точно знає, як страшно знову починати творити та прагнути нових цілей. 
  
Проте, коли є чіткі цілі і бачення майбутнього, то цілі досягаються легко, і жодні виклики не стають перепоною. Саме такими є історії сьогоднішніх героїнь подкасту “УКанаді”. 
  
Вікторія, Ольга та Олександра розповідають про те, як вони почали власну справу в Канаді без фінансових збережень, але з незламною вірою та прагненням. 
  
Чи реально почати бізнес в Канаді без стартового капіталу? Як не боятись втратити стабільність, будучи самозайнятим? Слухайте та дивіться подкаст, аби дізнатися відповідь на ці та інші запитання. 
  
Дівчата ламають стереотип, що для того, щоб почати займатись власною справою, потрібні великі фінансові збереження. На власному досвіді вони показують, що головне – це почати робити. Ольга приїхала в Канаду, коли в неї в гаманці було лише 600$, двоє дітей і нульове знання мови. Навіть з мінімальними ресурсами, дівчина продовжила займатися кондитерською справою, адже саме це приносить їй задоволення, і врешті-решт зараз має десятки вдячних і задоволених клієнтів. 
  
Вікторія приїхала в Канаду, навіть не маючи уявлення, чим буде займатись тут. З собою у валізу вона поклала маленький шматочок бджолинного воску. Тоді вона ще не знала, що буде виготовляти крема на продаж, а взяла його лише для себе. І вже пізніше вона вирішила дати людям спробувати те, чим вона сама користується, почала отримувати дуже позитивні відгуки від людей і в процесі збільшувала асортимент. 
  
Олександра мріяла про власну справу ще перед імміграцією в Канаду, а так як її пристрасть – це вивчення мов, то дівчина пов’язала бізнес з цією сферою. Хоча розвивати бізнес набагато легше маючи стартовий капітал, але навіть за його відсутності зараз її школа англійської має сотні учнів і велику команду. 
  
Дівчата продовжують сміливо дивитися і рухатись уперед, як би важко іноді не було. І тут важливо знати, що ти не один, що хтось вже цим шляхом пройшов, або йде позаду тебе. А можливо такі люди є навіть навколо нас. 


Indeed, everyone who is an immigrant or in the process of immigration knows what it’s like to lose something. They know how it feels to leave behind their life, dreams, and sometimes even hope. They understand the pain of being alone and seeking a new life in a foreign land. They know how scary it is to start creating again and strive for new goals. 
  
However, when you have clear goals and a vision for the future, those goals are easily achieved, and no challenges become obstacles. That’s exactly what the stories of today’s heroines of the “УКанаді” podcast are like. 
  
Victoriia, Olga, and Alexandra explore how they started their own business in Canada without financial savings but with unwavering faith and determination. Is it possible to start a business in Canada without startup capital? How do you not fear losing stability when you’re self-employed? Listen and watch the podcast to find answers to these and other questions. 
  
The ladies break the stereotype that extensive financial savings are necessary to start your business. Their experience shows that the main thing is to get started. Olga came to Canada with only $600 in her pocket, two children, and no knowledge of the language. Even with minimal resources, she continued her confectionery business because it brought her satisfaction. Now, she has dozens of grateful and satisfied clients. 
  
Victoriia came to Canada without even knowing what she would do here. She packed a small piece of beeswax in her suitcase. At that time, she didn’t think she would make creams to sell; she took it just for herself. Later, she decided to let people try what she uses herself, started receiving positive feedback, and expanded her range of products. 
  
Alexandra dreamed of having her own business even before immigrating to Canada. Because her passion was learning languages, she tied her business to this sphere. Although it’s much easier to develop a business with startup capital, even in its absence, her English school now has hundreds of students and a large team. 
  
These ladies continue to boldly look and move forward, no matter how difficult it may be at times. That’s why it’s essential to know that you’re not alone, that someone has already walked this path or is walking right behind you. Perhaps such people are even around us. 

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter