Skip to content

УКанаді: Як відкрити свою кондитерську в Канаді?

Play Video

Сьогодні у подкасті “УКанаді” ми говоримо на тему, яка стає все більш актуальною серед новоприбулих українців – а саме кулінарний бізнес. Для багатьох новоприбулих кулінарія стала додатковим заробітком в Канаді. Але є й ті, кому вдалось піти далі і зробити з цього успішний бізнес.

Сьогодні своїм досвідом та знаннями погодилась поділитись дівчина, яка не так давно прибула до Канади, але вже відкрила свою кондитерську. Аліна Ярмак розказала про те, як почати заробляти на своєму хобі та де шукати клієнтів.

Аліна ділиться, що українці, як правило, віддають перевагу локальним маленьким кондитерським, в той час як канадійці купують частіше те, що вже перевірено. Тому часто вони купують десерти чи торти у великих продуктових магазинах, таких як Costco чи Walmart.

Не секрет, що в Канаді переважають мережеві магазини, власне тому канадійці рідко замовляють товари у соціальних мережах. Тому компанії та бізнеси не бачать сенсу в оформленні сторінок у соціальних мережах.

Спираючись на власний досвід, Аліна розповідає, що канадці не звертають увагу на якість фото, але завжди запитують про інгредієнти та процес приготування, з чого зроблено, де зроблено і якими руками.

Спілкуючись про пошук клієнтів, Аліна зізнається, що соціальні мережі мають великий вплив на продажі і як ми знаходимо клієнтів. Тому дівчина створює якісний фото та відеоконтент своєї продукції. Дівчина зізнається, що через соціальні мережі вона отримала багато клієнтів серед українців та молодих людей віком від 20 до 25 років. Старше ж покоління частіше довіряє Facebook та Marketplace.В той же час, Аліна розповіла про силу сарафанного радіо та як по рекомендаціях її знаходили нові клієнти.

Аліна розповідає, що конкуренція в її індустрії дуже висока, але завдяки правильному підходу до клієнтів, якісній комунікації з ними, вишуканому смаку Аліна має постійних клієнтів та бачить великі можливості для розвитку та просування.


Today on the УКанаді Podcast, we’re diving into a topic becoming increasingly relevant among new Ukrainian immigrants: the culinary business. For many newcomers, culinary pursuits have become an additional source of income in Canada. Some have gone further and turned it into a successful venture.

Sharing her experience and knowledge with us today is a young woman who recently arrived in Canada but has already opened her own pastry shop. Alina Yarmak talks about how to start making money from your hobby and where to find clients.

Alina shares that Ukrainians prefer small local pastry shops. Canadians, on the other hand, buy what’s already tested and proven, so they often purchase desserts or cakes from large grocery stores like Costco or Walmart. It’s no secret that in Canada, chain stores dominate, so Canadians rarely order goods through social media. Therefore, companies and businesses don’t see much point in maintaining social media pages.

Drawing from her own experience, Alina reveals that Canadians don’t pay much attention to photo quality but always inquire about ingredients and the cooking process, what it’s made of, where it’s made, and by whose hands.

Talking about client acquisition, Alina confesses that social media significantly impacts sales and how they find clients. That’s why she creates quality photo and video content for her products. She admits that through social media, she has gained many clients among Ukrainians and young people aged 20 to 25. However, the older generation tends to trust Facebook and Marketplace more. At the same time, Alina talks about the power of word-of-mouth and how recommendations lead to new clients finding her.

Alina mentions that competition in her industry is fierce, but thanks to the right approach to clients, quality communication, and refined taste, she has loyal clients and sees excellent opportunities for development and promotion.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Reconnecting to Filipino Heritage

https://youtu.be/KDdAV1V8x4A Primrose Madayag Knazan is an award-winning Jewish Filipino-Canadian playwright and author. Her novel, Lessons in Fusion, was nominated for the Manitoba Book Award for Best First Book, both the Manitoba and Saskatchewan Young Readers Choice Awards, and won the Manitoba Book Award for Young Readers. Her play, Precipice, wonContinue Reading

Read More »

УКанаді: Як почати бізнес в Канаді без грошей та мови?

https://youtu.be/va5ezMsMX7w Певно, кожен, хто зараз знаходиться в еміграції, знає, як це втрачати. Знає, як це залишати своє життя, мрії, іноді навіть надію. Знає про той біль, з яким залишаєшся наодинці і мусиш шукати нове життя на чужині. І точно знає, як страшно знову починати творити та прагнути нових цілей.   Проте, колиContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter