Skip to content

УКанаді: Шокуюча правда про життя в Канаді. Ілюзія трьох років

Play Video

Часто іммігрантам кажуть, що перші три роки в Канаді найскладніші матеріально та морально. Але чи це правда? Чи є гарантія, що через три роки стане легше? У сьогоднішньому випуску подкасту “У Канаді” на це питання відповідають генеральний директор Асоціації муніципалітетів Манітоби Денис Волков та директор Green&Clean Global Вікторія Умін.

Наші гості прибули до Канади більш ніж 20 років тому, тож сьогодні вони відверто говорять про фінансову стабільність в Канаді та як її досгяти. Денис та Вікторія також поділилися шокуючою правдою про те, як їм вдалось досягти фінансових цілей та чи вдалось знайти баланс між роботою та відпочинком?

Денис Волков приїхав у Канаду як міжнародний студент, а зараз є генеральним директором Асоціації муніципалітетів провінції Манітоби. Він розповідає, що швидше адаптуватися до нової культури допомогло знайомство з людьми з інших країн. Його першими друзями в Канаді були не українці, а іноземці.

Денис також підтверджує, що новоприбулі часто обмежують спілкування з іноземцями і знаходяться лише серед своїх співвітчизників. Це заганяє їх у своєрідну мильну бульбашку, що закриває їх від можливостей та досвіду.

Те саме говорить і Вікторія Умін: “Нова країна дає можливість зустрітися з людьми різних національностей та культур і дуже швидко дізнатися про цілий світ. Треба користуватися цим і відкривати для себе багато нового досвіду та знайомств і цим збагачуватися”, – стверджує Вікторія.

Завдяки мультикультурності та спілкуванню з різними людьми, у Вікторії з’явилося краще розуміння уподобань інших національностей, що допомогло їй у веденні міжнародного бізнесу. В Україні суспільство думає більш одноманітно, а в Канаді є більше різних поглядів і підходів до одних і тих самих питань. Це дає можливість налагодити зв’язки та знайти підхід до людей з різних культур, щоб досягти кращих результатів у бізнесі.

“Канада дає унікальну можливість для ведення міжнародного бізнесу. Тут є люди з усіх куточків світу, і куди б ти не хотів інвестувати чи робити бізнес, ти можеш знайти людей, які мають досвід у тій країні чи регіоні. Скориставшись їхніми порадами та знаннями, можна знайти короткий шлях до бажаних результатів”, – стверджує Вікторія.

Ми також говоримо про першу роботу в Канаді і чому важливо не боятися початкових позицій. Вікторія запевняє, що будь-яка робота є цінним досвідом, який дає можливість зрозуміти, як влаштований бізнес у Канаді, щоб потім знайти дійсно те, що хочеться.

Стабільність – це те, що приваблює іммігрантів з усього світу в Канаду. Але чи справді є ця стабільність і скільки треба працювати заради неї? Денис стверджує, що нічого не гарантовано. Тільки взявши повну відповідальність за себе, можна досягти канадської стабільності.


People often say that the first three years in Canada are the toughest financially and emotionally. But is that really true? Will it get easier after a few years? In today’s episode of the УКанаді Podcast (In Canada), we have Denys Volkov, CEO of the Association of Manitoba Municipalities, and Victoria Umin, Director of Green&Clean Global, to answer these questions.

Our guests arrived in Canada over 20 years ago, and today, they openly talk about financial stability in Canada and how to achieve it. Denys and Victoria also share the shocking truth about how they reached their financial goals and whether they found a balance between work and leisure.

Denys Volkov came to Canada as an international student and is now the CEO of the Association of Manitoba Municipalities. He says that meeting people from different countries helped him adapt to the new culture faster. His first friends in Canada were not Ukrainians but foreigners.

Denys also points out that newcomers often limit their interactions with foreigners and stick to their communities. This creates a bubble that isolates them from opportunities and experiences.

Victoria Umin echoes this sentiment. “A new country gives you the chance to meet people from different nationalities and cultures and to quickly learn about the whole world. You should take advantage of this and discover a lot of new experiences and connections to enrich yourself,” says Victoria.

Thanks to multiculturalism and interacting with different people, Victoria has gained a better understanding of other nationalities’ preferences, which has helped her run an international business. In Ukraine, society tends to think more uniformly, while in Canada, there are more diverse perspectives and approaches to the same issues. This allows for building connections and finding ways to approach people from different cultures to achieve better business results.

“Canada offers a unique opportunity for international business. There are people here from all over the world. Wherever you want to invest or do business, you can find people who have experience in that country or region. By using their advice and knowledge, you can find a shortcut to where you want to sell or conduct your business,” says Victoria.

We also discuss the importance of not being afraid of entry-level jobs in Canada. Victoria assures that any job is a valuable experience, helping you understand how business works in Canada so you can eventually find what you truly want.

Stability is what attracts immigrants from all over the world to Canada. But is this stability real, and how much work does it take to achieve it? Denys says that nothing is guaranteed. Only by taking full responsibility for yourself can you achieve Canadian stability.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter