Skip to content

“Поєднання Традицій та Сучасності: Фольклорама 2023 – Фестиваль Української Культури у Канаді”

Play Video

Фольклорама – це один із найбільших мультикультурних фестивалей світу, який щорічно проходить у Вінніпезі, Канада. Тут культури з різних країн оживають у своїх павільйонах. Кожен з них – окремий світ, де триває фестиваль протягом цілого тижня.

Вперше фестиваль було проведено у 1970 році, маючи лише 5 павільйонів. З роками фестиваль набирав популярності, і цьогоріч виріс до 40 павільйонів. Цікаво те, що за півстоліття існування фестивалю павільйон “Україна-Київ” жодного разу не пропустив участь.

Українська діаспора щороку об’єднує свої зусилля, щоб зберегти та розповісти про свої традиції та цінності західному світу, таким чином втілюючи нові ідеї і розкриваючи різні аспекти української культури.

Цьогоріч павільйон “Україна-Київ” відкриває для відвідувачів світ українських різдвяних свят. Виставкова зала втілила у собі дух традицій та глибоке значення Різдва української культури, від традиційних вертепів та різдвяних костюмів до символічних страв та обрядів. Кожен детально продуманий аспект виставки розповідає свою історію.

“Кожного дня приходить дуже багато людей, а виставку хочуть подивитись практично всі, тому що вона дуже унікальна. Тут можна побачити навіть 12 страв, які готують українці на передріздвяний вечір. Ви також можете побачити вертеп. Було дуже цікаво його створювати, адже ми хотіли показати, чим займаються наші українці. Ми не тільки співаємо, танцюємо і весело проводимо час, але також маємо щось своє. Тут можна побачити виставку, присвячену щедрівкам, колядкам, а також костюмам”, – розповідає волонтер павільйону Наталія Славінська.

Велику відповідальність відчувають на собі амбасадори павільйону, місія яких полягає у тому, щоб з великою гордістю представляти український павільйон перед різними культурами.

“Мене вразило, як нас сприймають, коли ми з’являємось. Бачать, що ми з України, і люди, говорячи різними мовами, намагаються сказати ‘Слава Україні’. І це настільки зворушливо, що ми намагалися якомога голосніше відповісти ‘Героям Слава’. Тобто про Україну знають. Україна у всіх на слуху. І до нас підходили, обнімалися, казали, що ми з вами різними мовами, але знаєте, ось така людська доброта, ось таке співчуття в очах. Я відчувала на собі дуже велику відповідальність, щоб дійсно з гордістю і гідністю представляти наш павільйон ‘Україна-Київ’ скрізь”, – ділиться з нами один із амбасадорів павільйону, Олеся Чичкевич. 

Вона також додає: “Воювати можна різними способами і зараз ми воюємо на нашому культурному фоні, тому що приходять сюди не тільки українці, приходять люди різних національностей. І саме через нас, через нашу щирість, через нашу посмішку, через наш виставковий зал, через ці виступи. Люди кажуть: ‘Ми плескаємо, у нас долоні болять, але ми не можемо зупинитися. Ми презентуємо Україну для того, щоб люди розуміли, заради чого ми воюємо, заради чого ми боремося. І ми будемо стояти до останнього, тому що такої культури немає ніде, як наша українська”.

Українська культура міцно вкорінилась в Канаді., завдяки потужній діаспорі яка як і 200 років назад так і зараз своїм обов’язком вважає збереження унікальної спадщини, якою вона пишається.

“Загальні традиції не змінюються, але гарно, що є нові пісні, нові колядки. Це все робити відчуття Різдва багатшим. Я дуже люблю співати, я руками співав і я думаю що мої діти також будуть співати і взагалі вчити нові колядки пісні. Культура повинна більше модерною бути і мінятися з часами, але  але основні речі я думаю мають бути збережені”, -розповідає амбасадор павільйону Орест Денека.

І, звісно, яке українське свято без музики та танців? Традиційні українські колядки, щедрівки та танці роблять свята особливими, додають тепла та святкової атмосфери. Танці та співи під час новорічних свят є засобом об’єднання родин та друзів, створюють неповторний настрій, навіть залишаючись вірними давнім традиціям.

На фестивалі лядачів щодня дивують новою шоу програмою, до якої цьогоріч залучено більше шістсот учасників. 

“Ми взагалі дуже щасливі, що в Манітобі є стільки різних груп і колективів, що підтримують наші різні традиції, що співають разом, танцюють разом. А всього нас є десь понад 600 людей, що виступають в павільйоні, чи танцюють, грають якийсь інструмент, чи  співають. Є декілька різних хорів, багато різних шкіл танцю і ансамблів. Дуже цікаво цього року, в нас більше виступає новоприбулих, і навіть таких маленьких діточок по 5-6 рочків, що просто хочуть показати свої звичаї, щось своє цікаве”, – розповідає координатор павільйону Мар’яна Склепович.

Цей фестиваль – спільна праця та відданість волонтерів. Сотні людей віддають свій час та енергію, щоб подарувати усім відвідувачам незабутнє враження від української культури.

“У нас є понад 500 людей, що записалися бути волонтерами, і з них десь приблизно кожного дня 250 приходять, кожного дня після роботи чи замість роботи, і вони тут є годинами. Без волонтерів тут би не було павільйону. Їх тягне сюди, просто вони хочуть показати свою культуру, показати традиції і показати танці, музику. І взагалі просто нашу українську гостинність, і хочеться, щоб інші відчували, як українці вітають інших до себе”, – стверджує Мар’яна.

Про підтримку України каже кількість відвідувачів. Лише за тиждень фестивалю було продано більше 10 000 квитків. Серед гостей фестивалю політики, громадські діячі та видатні особи.

“Я кожен рік відвідую український павільйон. І ось зараз, більше ніж коли-небудь, я вважаю, що це надзвичайно важливо для мешканців Манітоби вийти та показати підтримку українцям, особливо у час повномасштабної війни. І я повинен сказати, що український павільйон завжди є одним із найважливіших та найвеселіших. Ви дійсно можете побачити, наскільки багато гордості та любові український народ відчуває до своєї культури, своєї країни та своїх традицій. Це єдине, що я можу зробити, щоб вшанувати український народ та їхню культуру, і це завжди приємний вечір”, ділиться з нами член Законодавчих зборів Манітоби Наханні Фонтейн.

Манітоба історично має велику і потужну українську діаспору, яка доклала неабиякі зусилля у розвиток і становлення провінції, тому відвідувачі вважають це своїм обов’язком досліджувати багатства української культури, особливо у час повномасштабної війни.

“Манітоба завжди була домівкою для українського народу. Це щось, що українці існують тут вже багато років, і Вінніпег та Манітоба часто відчувають український вплив. Я вважаю, що є чимало мешканців Манітоби, які знайомі з українською культурою, підтримують її і відчувають зв’язок з нею. Я, як представник корінного населення, можу підтвердити, що ми використовуємо українські текстильні вироби та візерунки у наших традиційних стрічкових хустках. Ця постійна взаємодія та обмін культурами посприяли партнерству між нами”, – додає Фонтейн. 

Павільйон Україна-Київ – це не просто подія, це об’єднання душ та сердець. Тут не тільки відчується українські традиції, а й кожен стає часткою неймовірної громади.


Folklorama is one of the largest multicultural festivals in the world, held annually in Winnipeg, Canada. Here, cultures from different countries come to life in their pavilions for a week-long event. 

In its first appearance in 1970, the festival only had five pavilions. Over the years, the festival has grown in popularity, and this year, it has grown to 40 pavilions. During half a century of the festival’s existence, the “Ukraine-Kyiv” pavilion has never missed a participation. 

Every year, the Ukrainian diaspora unites its efforts to preserve and tell about its traditions and values to the Western world, thus embodying new ideas and revealing different aspects of Ukrainian culture. This year, the “Ukraine-Kyiv” pavilion opens visitors to the world of Ukrainian Christmas holidays. The exhibition hall embodies the spirit of traditions and the deep meaning of Christmas in Ukrainian culture, from traditional nativity scenes and Christmas costumes to symbolic dishes and rituals. Each meticulously thought-out aspect of the exhibition tells its own story.

“A lot of people come every day, and almost everyone wants to see the exhibition because it is very unique. Here, you can even see 12 dishes Ukrainians prepare for Christmas Eve. You can also see the nativity scene. It was very interesting to create it because we wanted to show what our Ukrainians do. We not only sing, dance and have fun, but we also have something of our own. Here you can see an exhibition dedicated to Christmas carols, carols, and costumes,” says Pavilion Volunteer Nataliya Slavinska.

Ambassadors of the pavilion feel a great responsibility, whose mission is to represent the Ukrainian pavilion in front of different cultures proudly.

“I was struck by how we are perceived when we appear. They see we are from Ukraine, and people speaking different languages try to say ‘Glory to Ukraine.’ It is so touching that we tried to answer ‘Glory to the Heroes’ as loudly as possible. That is, they know about Ukraine. Ukraine is on everyone’s ears. And they approached us, hugged us, and said that we are with you in different languages, but you know, this is such human kindness and compassion in the eyes. I felt a very great responsibility to really represent our ‘Ukraine-Kyiv’ pavilion everywhere with pride and dignity”, Olesya Chychkevich, one of the ambassadors of the pavilion.

She adds, “You can fight in different ways, and now we are fighting against our cultural background because not only Ukrainians are coming here, people of different nationalities are coming. And it is because of us, because of our sincerity, because of our smile, because of our exhibition hall, because of these performances. People say: ‘We clap, our palms hurt, but we can’t stop. We present Ukraine so that people understand what we are fighting for, what we are fighting for. And we will stand to the last because there is no such culture anywhere like our Ukrainian culture.”

Ukrainian culture is firmly rooted in Canada, thanks to the diaspora, which, 200 years ago and now, considers it its duty to preserve the unique heritage of which it is proud.

“General traditions do not change, but it is good that there are new songs, new carols. It’s all about making the feeling of Christmas richer. I really like to sing. I used to sing with my hands, and I think that my children will also sing and generally learn new carols. Culture should be more modern and change with the times, but the main things, I think, should be preserved”, says the Ambassador of the Pavilion, Orest Deneka.

And, of course, what is a Ukrainian holiday without music and dancing? Traditional Ukrainian carols, shdervkas and dances make the holidays special and add warmth and a festive atmosphere. Dancing and singing during New Year’s holidays unite families and friends, creating a unique mood, even while remaining true to ancient traditions.

At the Festival of Fools, they are surprised with a new show program every day, which this year involved more than six hundred participants.

“In general, we are very happy that in Manitoba, there are so many different groups and collectives that support our different traditions, that sing together, dance together. There are more than 600 of us in total, who perform in the pavilion, dance, play some instrument, or sing. There are several different choirs and many different schools of dance and ensembles. It’s very interesting this year; we have more newcomers performing, and even such small children of 5-6 years old who just want to show their customs, something interesting,”  says the Coordinator of the Pavilion, Marjana Sklepovych.

This festival is the joint work and dedication of volunteers. Hundreds of people give their time and energy to give all visitors an unforgettable impression of Ukrainian culture.

“We have over 500 people signed up to volunteer and of those, about every day, 250 come, every day after work or instead of work, and they’re here for hours. Without the volunteers, there wouldn’t be a pavilion here. They’re drawn here, and it’s just they want to show their culture, show their traditions and show their dances or music. It’s simple.”

– Юлія Коваленко, Микола Середяк, Ukrainian view, U Multicultural

Preserving and Innovating: The Future of Kathak and Bollywood Dance with Shavira Narrandes

https://youtu.be/IMtwPxX_nCo In the world of dance, Kathak and Bollywood styles hold a special place, blending rich cultural heritage with modern flair. Shavira Narrandes, a dedicated Kathak and Bollywood dance teacher, shares her insights on the importance of keeping these dance forms alive and how they continue to evolve in today’s multicultural landscape.  Continue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter