Skip to content

Марина Круть про діаспору, підтримку іноземців та благодійний тур Канадою

Play Video

19 січня розпочинається перший благодійний тур Канадою Марини Круть – співачки та найвідомішої української бандуристки.

Марина відвідає понад 20 міст у 8 провінціях Канади. Недарма її називають амбасадоркою всього українського. Протягом всього свого творчого шляху Марина активно популяризує українську культуру через свої виступи, руйнує стереотипи про шароварщину і розкриває багатства та глибину української музики.

Завдяки майстерності співачки, весь світ почув українську народну творчість, а українці розкрили для себе нові, раніше невідомі звучання народного інструменту.

  • Як проходить підготовка до першого великого благодійного туру Канадою?

Готуюся до туру тим, що трошки відпочиваю, стараюсь усамітнитись і зібрати свої думки. На самоті я проводжу свої ритуали переживань, намагаюся врегулювати свій настрій, але, можливо, лише трошки-трошки. Але не зважаючи на це, настрій суперовий, і я вже надзвичайно хочу подарувати багато тепла та української музики канадцям.

  • Ви вже виступали перед українською діаспорою в Канаді, і коли ви вперше вийшли перед ними з бандурою, вони були вражені. Чому, на вашу думку, бандура викликає такі емоції і не є популярним музичним інструментом серед українців в Канаді?

Бандура, можливо, не настільки популярна, наскільки вона могла б бути. Моя місія – виправити це. Думаю, що вона зберігає свою сучасну форму в Канаді. Багато моїх колег живе там, працює та робить ту саму роботу, яку я в Україні. Зокрема, у вас є багато бандуристів, навіть є капела бандуристів, і вона доволі велика в Канаді і Америці. Дуже рада, що цей інструмент процвітає за океаном.

  • Звідки у вас така пристрасть до бандури?

Бандура мені сподобалася через її звучання. Коли я обрала цей інструмент, я навіть не знала його місії, функції та призначення. Навіть не уявляла, наскільки він може бути історично цінним і актуальним. Обираючи його 20 років тому, я просто полюбила, як вона звучить. Це була моя ініціатива піти в музичну школу, і саме власна ініціатива, на мою думку, є секретом успіху. Якби мене хтось змушував, я ніколи б нічого не зробила.

  • Ви граєте на бандурі вже протягом багатьох років. Чи була у вас мета потрапити на Євробачення тоді, коли ви починали?

Моя місія як бандуристки, крім того, що я пишу власні пісні і займаюсь власною творчістю, полягає в популяризації українських народних інструментів в Україні і за кордоном. Останні два роки я активно займаюсь цією справою. Показ України на культурно-дипломатичних заходах та інших виступах, які мені вдалося зробити за останні два роки, є великим шаром моєї роботи. Це надзвичайно важливо для України в сучасних умовах. Євробачення для мене могло б стати інструментом досягнення цієї місії якнайшвидше. Але, як виявилося, це не сталося, і я абсолютно щаслива за це. Моя місія продовжується.

  • Як реагують іноземці на ваші виступи, які слова від них найчастіше можна почути?

Іноземна публіка дуже гарно реагує на цей інструмент. Рідко хто з них бачив, що це таке; для них це все невідомість. Це дуже велика відповідальність вперше показувати цей інструмент іноземцям, іноземній аудиторії. Я відчуваю велику відповідальність перед тим, як це відбудеться, яким буде перший досвід цих людей з цим інструментом.

Для мене дуже велика відповідальність бути українкою за кордоном. Поводитись належним чином, поводитися так, як людина в країні, де відбуваються такі жахливі події. Для мене більша відповідальність бути за кордоном, аніж бути в Україні. В Україні я вдома. А за кордоном я вчуся показувати своє обличчя як українки, це власне я і транслює на сцені.

В іноземної публіки немає стереотипів щодо цього інструменту, на відміну від української публіки в Україні. Іноземці доволі легко сприймають цей перший досвід, для них це просто є вау. Тобто, незалежно від того, що я роблю з цим інструментом, для них це буде правдою. Тому для мене це дуже важливо робити дуже гарно, добре, аби їх перший досвід був прекрасним.

В українців є стереотипи, що бандура – це щось занудне та старомодне. Але ми з цим стереотипом дуже гарно працюємо. І, головне, більшій кількості аудиторії вдалося показати, що це не так.

  • Ви вже зруйнували стереотип про те, що бандура – це старомодно і не сучасно. Яка ваша наступна глобальна мета?

Для мене важливо продовжувати популяризувати Україну за кордоном. Я і далі несу українські слова, українську пісню, культуру і свій власний досвід проживання в Україні. Поки триває воєнний стан і Україна бореться за свою свободу, за свою територію, своїх людей, важливо їхати і показувати, і говорити за Україну, співати за Україну, розповідати про її культуру, про те, за що ми боремося. Це залишається моєю місією до тих пір, поки не закінчиться війна.


On January 19, the first charity tour of Canada by Maryna Krut, a singer and one of the most famous Ukrainian bandura players, begins. Maryna will visit over 20 cities in 8 provinces of Canada. It’s no wonder she is called the ambassador of all things Ukrainian. Throughout her creative journey, Maryna actively promotes Ukrainian culture through her performances, dispels stereotypes about folk traditions, and reveals the richness and depth of Ukrainian music.

How is the preparation for your first major charity tour in Canada going?

“I prepare for the tour by taking a little break, trying to be alone and gather my thoughts. In solitude, I go through my rituals of reflection, attempting to regulate my mood, but perhaps only a little. Despite this, I’m in a super mood and extremely eager to bring warmth and Ukrainian music to Canadians.”

You have performed in front of the Ukrainian diaspora in Canada before. When you first played the bandura for them, they were impressed. Why, in your opinion, does the bandura evoke such emotions and is not a popular musical instrument among Ukrainians in Canada?

“The bandura may not be as popular as it could be. My mission is to change that. I believe it retains its modern form in Canada. Many of my colleagues live there, work, and do the same work I do in Ukraine. There are plenty of bandura players, even a bandura ensemble, and it’s quite significant in Canada and America. I’m thrilled that this instrument is thriving overseas.”

What fuels your passion for the bandura?

“I fell in love with the sound of the bandura. When I chose this instrument, I didn’t even know its mission, functions, and purpose. I had no idea of its historical value and relevance. Choosing it 20 years ago, I simply loved how it sounded. It was my initiative to attend music school, and I believe personal initiative is the secret to success. If someone had forced me, I would never have done anything.”

You’ve been playing the bandura for many years. Did you have a goal to participate in Eurovision when you started?

“My mission as a bandura player, besides writing my own songs and engaging in my own creativity, is to popularize Ukrainian folk instruments in Ukraine and abroad. For the past two years, I’ve actively pursued this goal. Representing Ukraine at cultural and diplomatic events and other performances I’ve had the opportunity to do over the past two years is a significant part of my work. It’s incredibly important for Ukraine in modern conditions. Eurovision could have been a tool to achieve this mission quickly. But as it turned out, it didn’t happen, and I’m absolutely happy about it. My mission continues.”

How do foreigners react to your performances, and what words do you most often hear from them?

“Foreign audiences react very positively to this instrument. Rarely have they seen anything like it; it’s all unknown to them. It’s a significant responsibility to introduce this instrument to foreigners and foreign audiences for the first time. I feel a great responsibility before it happens, what their first experience with this instrument will be like.”

Krut continues.

“For me, being Ukrainian abroad carries a great responsibility. Behaving properly, acting like a person in a country where such terrible events are happening. It’s a greater responsibility to be abroad than in Ukraine. In Ukraine, I’m at home. Abroad, I learned to represent my face as a Ukrainian; it’s me, and it’s transmitted on stage. Foreign audiences don’t have stereotypes about this instrument, unlike Ukrainian audiences in Ukraine. Foreigners easily accept this first experience; for them, it’s simply wow. Regardless of what I do with this instrument, for them, it’s the truth. So, it’s crucial for me to do exceptionally well, so their first experience is fantastic. Ukrainians have stereotypes that the bandura is something dull and old-fashioned. But we’re working very well with this stereotype. More importantly, we’ve managed to show a larger audience that it’s not true.”

You’ve already debunked the stereotype that the bandura is old-fashioned. What’s your next global goal?

“It’s essential for me to continue popularizing Ukraine abroad. I continue to carry Ukrainian words, Ukrainian songs, culture, and my own experience of living in Ukraine. As long as the state of war persists and Ukraine fights for its freedom, territory, and people, it’s important to travel and show, speak for Ukraine, sing for Ukraine, and talk about its culture and what we are fighting for. This remains my mission until the war ends.”

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter