Skip to content

Канадські друзі хокею в Україні провели Третій щорічний благодійний турнір з гольфу

Play Video

І в гольф зіграти, і українських хокеїстів підтримати. Канадські друзі хокею в Україні третій рік поспіль організовують благодійний турнір з гольфу. Так, щороку збирають тисячі доларів аби українська молодь навіть попри війну мала можливість продовжувати займатися хокеєм. Сьогодні на корті грають аматори та професіонали з різних куточків Канади, та усіх їх обʼєднало бажання підтримати молодих хокеїстів. 

Використовуючи силу спорту, розваг і благодійності, Канадські друзі хокею в Україні продовжують проводити фандрейзингові івенти. Щорічна гра з гольфу доводить, що об’єднання заради гарної причини може бути ефективним та приємним. 

“Сьогодні ми, безумовно, хочемо зібрати трохи грошей на підтримку Канадських Друзів Хокею в Україні. Гарний гольф-день пов’язаний зі збором коштів на речі, які нам важливо підтримувати, на хокей, на дітей. Це більше для того, щоб переконатись, що ми тримаємо увагу на тому, що відбувається в Україні, і намагаємося допомогти людям там. Просто щоб впевнитись, що це все ще на першому плані й щоб люди також могли підтримувати”, – стверджує один із членів Канадські друзі хокею в Україні Дейв Бабич. 

Цьогоріч Канадські друзі хокею в Україні святкують своє п’ятиріччя. Протягом плідних років роботи, організація надала повних 146 комплектів екіпіровки для хокеїстів в різні міста України. 

“Будь-які способи фандрейзингу зараз дуже важливі не обов’язково гольф-турнір це може бути будь-що головне, щоб люди приходили головне, щоб люди донатили гроші, тому що в Україні зараз дуже багато місць куди ці гроші можна направити”, – розповідає один із членів організації Канадські друзі хокею в Україні Валерій Пасько. 

Третій щорічний турнір з гольфу зібрав на полі 85 гравців. Серед них і мер міста Вінніпега. Для Скота Гілінгема – це ще одна можливість показати свою солідарність з Україною і підтримати тих, хто страждає від війни.

«Сьогодні ми дуже весело проведемо час заради дійсно доброї справи. Canadian Friends of Hockey in Ukraine – чудова організація. Вейн і Дейв Бабичі та всі, хто бере участь у цій роботі, дійсно дбають про те, щоб діти мали можливість грати в хокей в Україні, і розширюють можливості для українців у рідній країні займатися спортом, яким багато хто з нас любить займатися”, – стверджує Скот Гілінгем. 

“Я думаю, що кожен канадець, кожен вінніпежець повинен знайти можливості знайти шляхи підтримки України. Один зі способів – це залучення до канадських друзів хокею в Україні. Це просто ще один спосіб висловити підтримку народу України, а особливо зараз дітям України.

Долучився до благодійної справи й легендарний український хокеїст Дмитро Христич. один із найкращих хокеїстів в історії Україні переконує, що хокей – це більше ніж спорт, тому усвідомлює, наскільки важливо для дітей мати можливість грати в хокей. 

“Я знаю для хокеїстів Україні – це дуже потрібна річ. Не завжди можна знайти добре обладнання для себе. І коли вони подаровані людьми з Канади, хокейної держави, то це дуже приємно для хокеїстів. Для них це може бути екстра мотивація для того, аби грати в хокей і залучатись до вищих рівнів хокею”, – стверджує Дмитро Христич.

Чоловік мріє про те, аби більше людей з українським корінням пробивалися на великі арени, тому підбадьорює і вірить у молодих хокеїстів. 

“Дерзайте, працюйте над собою. Знайте, що хокей – це не тільки задоволення, але й велика праця. І чим більше працюєш, тим більше отримуєш задоволення”, – наголошує Дмитро Христич. 

За словами Дейва Бабича на турнір приходять не за перемогою. Атмосфера, і українські традиції – роблять цю гру особливою. Адже в гольф грати можна всюди, а відчути себе частиною великої української родини тільки тут. 

Я був на багатьох гольф-турнірах, і навколо них немає ніякої тематики, окрім намагання зібрати гроші на будь-що. Але українсько-канадська спільнота тут, у Вінніпегу, дійсно об’єднується навколо цього. Тут ми маємо танцівників, людей, які приїжджають до нас з Дофіна, Манітоба. Дівчина, яка співає гімн України кожного разу.

Ти приходиш сюди, і це просто ніби повернення додому, коли ми були дітьми. Коли родина збирається, і всі розмовляють українською. І основна мова тут – українська, що трохи освіжає, оскільки ти знаєш, наскільки українська культура глибоко вкорінена у Вінніпезі.

Вечір завершується благодійним аукціоном, під час якого відбувається розіграш унікальних символічних предметів.Усі кошти, виручені від аукціону, підуть на закупівлю хокейного екіпірування і впровадження різноманітних програм для підтримки дитячого хокею в Україні та українських новачків, які грають у хокей у Канаді.


Canadian Friends of Hockey in Ukraine are organizing a charity golf tournament for the third year. Thousands of dollars are collected every year so that Ukrainian youth, even despite the war, would have the opportunity to continue playing hockey.
Today, amateurs and professionals from different parts of Canada play on the court, united by the desire to support young hockey players from Ukraine.

Using the power of sports, entertainment and charity, Canadian Friends of Hockey in Ukraine continue to hold fundraising events. The annual golf outing proves that coming together for a good cause can be effective and enjoyable.

“Today, we certainly want to raise some money for Canadian Friends of Hockey in Ukraine. To have a fun golf day, what comes with that is raising money for the things we support, for hockey and the kids. It’s more to make sure that we keep the awareness of what’s going on in Ukraine and we try to help people there. Just to make sure that it’s still on the forefront and just to know that people can support the moving forward also”, says Dave Babych.

Canadian Friends of Hockey in Ukraine is celebrating its fifth anniversary this year. During fruitful years of work, the organization provided 146 sets of equipment for hockey players in different cities of Ukraine.

“Any method of fundraising is very important now, not necessarily a golf tournament; it can be anything; the main thing is for people to come; the main thing is for people to give money to Natela because there are now a lot of places in Ukraine where this money can be sent,” assures one of the members of the organization Canadian Friends of Hockey in Ukraine Valery Pasko.

The third annual golf tournament brought together 85 players on the field. Among them is the mayor of the city of Winnipeg. For Scott Gillingham, this is another opportunity to show his solidarity with Ukraine and support those suffering from the war.

“Today, we’ll have a lot of fun for a really good cause. Canadian Friends of Hockey in Ukraine is a great organization. Wayne and Dave Babych and everybody involved with the work really makes sure that kids can have the opportunity to play hockey in Ukraine and expand the opportunities for Ukrainians in their home country to play the sport that so many of us love doing”, says Scott Gillingham.

The legendary Ukrainian hockey player Dmitri Khristich also joined the charity cause. One of the best hockey players in the history of Ukraine believes that hockey is more than a sport, so he realizes how important it is for children to have the opportunity to play hockey.

“I know for hockey players in Ukraine – this is a very necessary thing. It is not always possible to find good equipment for yourself. And when they are presented by people from Canada, a hockey country, it is very nice for hockey players. For them, it can be an extra motivation to play hockey and get involved in the higher levels of hockey”, says Dmitri.

Dmitri dreams of more people with Ukrainian roots breaking into big arenas, so he encourages and believes in young hockey players.

“Work on yourself. Know that hockey is not only fun but also hard work. And the more you work, the more you get pleasure”, emphasized Dmitri.

According to Dave Babych, they don’t come to the tournament to win. The atmosphere and Ukrainian traditions make this game special. After all, you can play golf everywhere, but you can feel like a part of a large Ukrainian family only here.

“I’ve been to a lot of golf tournaments, and there is no theme around it other than trying to raise money for whatever they are doing. But this one, the Ukrainian Canadian community here in Winnipeg, really rallies around it. You come here, and it is just like being back home when we were kids. When the family gets together, and everyone is speaking Ukrainian. And the main language is Ukrainian which is kinda refreshing because you know how ingrained Ukraine is still in the Winnipeg area”, says Dave Babych.

The evening ends with a charity auction, during which a raffle of unique symbolic items takes place. All funds raised from the auction will go towards purchasing hockey equipment and implementing various programs to support children’s hockey in Ukraine and Ukrainian newcomers who play hockey in Canada.

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Navigating Employment Opportunities in Manitoba: Insights from Employment Services Manager at the Immigrant Centre of Manitoba

https://youtu.be/gOWmdrOFni8 Moving to a new country is both an exciting and challenging endeavour, especially when finding suitable employment.  Amie Membreño, the employment services manager at the Immigrant Centre Manitoba, shares valuable insights into the journey of newcomers seeking employment in Canada. One of the initial challenges immigrants face is aligningContinue Reading

Read More »

Louis Riel Day in a New Light

On February 19th, Louis Riel Day in Manitoba, Premier Wab Kinew met with Manitoba Métis Federation President David Chartrand to unveil a new plaque and portrait of Louis Riel at the Manitoba Legislature. This marks the first Louis Riel Day after Riel was designated the first premier of Manitoba. TheContinue Reading

Read More »

Navegando la Compra de Vivienda en Manitoba

https://youtu.be/5iwOCkS6t1w Con el creciente número de inmigrantes en Manitoba que buscan establecer un hogar, a menudo se enfrentan a desafíos para asegurarlo. La asesora hipotecaria Michelle Zabaro arroja luz sobre las complejidades del proceso de compra de vivienda en Canadá, especialmente en la provincia de Manitoba.  Zabaro enfatiza la necesidadContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter