Skip to content

Гурт “Gerdan” про тур Канадою та популяризацію народної пісні за кордоном

Play Video

Українська народна пісня звучить по всій Канаді, а голосом її став гурт “Gerdan”, який має місію відроджувати українську культуру у сучасному світі. Сьогодні ми зустріли їх у Вінніпезі. Ексклюзивно для Ukrainian View учасники гурту розповіли про історію гурту, популяризацію народної пісні за кордоном та поділились враженнями від першого туру Північною Америкою.

Учасниця гурту Анастасія розкриває історію колективу та як все починалось. Дівчина не приховує факту, що спочатку було досить складно розвивати та просувати ідею, адже народна пісня у 1994 році не була дуже популярною. Навіть на західній Україні для багатьох людей це було щось нове, і вони не розуміли, чи буде це популярним чи вдасться просувати.

Поступово ідея набирала обертів і масштабу. “Я дуже добре пам’ятаю себе маленька в 10 років, у народному костюмі, а люди не розуміли, хто це виходить на сцену. Сьогодні це вже тренд. Кожен українець вивчає своє коріння, вивчає українську традиційну пісню. Тому зараз можна сказати, ми доповнюємо всіх українців”, – розповідає Анастасія.

У 2022 році українців спіткала велика біда, і п’ять учасників гурту пішли на фронт захищати свою країну. Для всього колективу це стало великим потрясінням. Адже це були дуже близькі друзі, родина. Після цього колектив півроку ніде не виступав. Але усвідомивши, що чоловікам потрібна їх допомога, з’явилася мета, для чого виходити на сцену. І вони почали розуміти, причину, для чого співають.

На концерті вони збирають кошти, щоб придбати все необхідне спорядження та речі для допомоги. Так вони відчувають свою цінність і радість від того, що можуть бути корисними і допомагати.

“Хлопці не є військовими. Вони актори, медики, у деяких з них є родини з дітьми. Вони не збирались воювати. Вони просто хотіли проживати своє життя і найцінніші молоді роки. Тому гурт поставив за мету розповісти про цих хлопців не лише українцям в Канаді, але й усім канадцям”, – розповідає Анастасія.

Софія, одна з учасниць гурту, розповідає про те, як в такому щільному графіку протягом туру їм вдається мати таку високу енергію та ресурс. “Ми заряджаємося одне від одного. У нас кожного є своя робота, своя професія, але ми настільки кайфуємо, що тут ми всі разом. Дійсно, театр – це для нас як сім’я, ми всі дружимо, у нас є пари в театрі. Ми дуже тісно спілкуємося. І зараз цей місяць, час проведений разом, і дійсно кайфуємо. Ми дуже заряджаємося. І ми дійсно отримуємо задоволення від цього.”


Ukrainian folk music is echoing throughout Canada, and the voice behind it is the band “Gerdan,” which has a mission to revive Ukrainian culture in the modern world. Today, we met them in Winnipeg. Exclusively for Ukrainian View, the band members shared the history of the group, the popularization of folk songs, and their impressions from the first tour in North America.

One of the band members, Anastasia, reveals how it all began. She doesn’t hide that initially, developing and promoting the idea was quite challenging, as folk songs weren’t very popular in 1994. Even in western Ukraine, it was something new for many, and they weren’t sure if it would catch on. Gradually, the idea gained momentum and scale. 

“I remember very well being a little girl of 10 in a folk costume, and people didn’t understand who was coming on stage. Today, it’s already a trend. Every Ukrainian studies their roots and learns Ukrainian traditional songs. So now we can say we complement all Ukrainians,” Anastasia says.

In 2022, Ukrainians faced a great ordeal, and five band members went to the front to defend their country. It was a big shock for the whole collective. After this, the band didn’t perform anywhere for half a year. But realizing their help was needed, they found a purpose for going on stage and began understanding why they sang.

At concerts, they raise funds to buy all the necessary equipment and things for assistance. This way, they feel their worth and the joy of being useful and helping.

“The guys are not soldiers. They are actors and doctors. Some of them have families with children. They didn’t intend to fight. They just wanted to live their lives and the most valuable youthful years. So the band set out to tell about these guys not only to Ukrainians in Canada but to all Canadians,” Anastasia shares.

Sophia, one of the other members, talks about how they’ve managed to have such high energy and resources during such a tight tour schedule.

“We recharge each other. Each of us has our own job, our own profession, but we enjoy it so much that here we are all together. Indeed, the theatre is like a family for us; we all are friends, and we have couples in the theatre. We communicate very closely. This month, we are spending time together, and we really enjoy it. We get charged up a lot, and we really get pleasure from it.”

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter