Skip to content

Візит генерал-губернатора Канади Мері Саймон до Осередку

Play Video

Осередок, визнаний одним із найбільших і найвидатніших у Північній Америці українських культурних ресурсних центрів спадщини, відіграє важливу роль у просуванні та збереженні української культури. Майже 80 років він є центром освітньої та культурної діяльності для канадської та українсько-канадської громад. З початку повномасштабного вторгнення в Осередку з’явились нові завдання і обов’язки, зокрема допомога новоприбулим українцям. 

Особисто поспілкуватись з біженцями з України і висловити свою підтримку приїхала генерал-губернатор Канади Мері Саймон.

“Продовжується атака на Україну, за цей час я бачу силу вашої громади й людяність вашої громади” – з такими словами до новоприбулих українців звернулась Мері Саймон.

“Я бачу, що ви вивчаєте мову, і знаю, що вам хочеться зараз бути у своїй країні. Я така щаслива, що ми можемо забезпечити вам безпеку. Аби ви змогли тут налагодити своє життя. Сподіваюсь, одного дня ви зможете повернутись додому”,- наголосила Мері Саймон.

Демонструючи непохитну підтримку Україні і тим, хто був змушений тікати від війни Мері Саймон відзначила хоробрість українців і подякувала за їх непохитність у боротьбі за власну незалежність:

“Канада підтримує вас у всьому, за що ви боретесь. Українці – дуже хоробра нація. Ви боретесь за свою державність і незалежність. Ми можемо лише віддячити вам за це.”

Осередок зустрів Мері Саймон та її чоловіка зі святковим короваєм, який за давніми українськими традиціями є символом гостинності.

Виконавчий директор Осередку Юлія Змерзла стверджує, що для їх центру візит Мері Саймон – це велика подія, яка вкотре показує, що Осередок відіграє важливу роль не лише у Вінніпезі, а цілій Канаді.

“Сьогодні був надзвичайно важливий день для нас. Ми мали візит генерал-губернатора Канади Мері Саймон до Осередку, що вкотре доводить важливість нас як українського інституту. Це день був незабутнім”

Працівники Осередку розповіли про складнощі, з якими вони зіткнулися, приймаючи тисячі українців у провінцію Манітобу і зазначили чого найбільше потребують новоприбулі приїжджаючи в Канаду.

У відповідь на це Мері Саймон завдячила працівникам у безупинній праці і допомозі українським біженцям. Зі свого боку пообіцяла, що Канада зберігатиме непохитну підтримку України стільки, скільки потрібно.

“Канада використовує кожну можливість, щоб підтримати Україну і наше завдання піклуватись про всіх вас, не лише даючи можливість навчатись, але й в адаптації до нової країни”, – зазначила Мері Саймон у своїй промові.


Recognized as one of North America’s largest and most exceptional Ukrainian cultural and non-profit heritage resource centers, Oseredok is vital in promoting and preserving Ukrainian culture. For almost 80 years, it has been a hub for educational and cultural activities for the Canadian and Ukrainian-Canadian communities. More information about Oseredok

Governor General of Canada Mary Simon came to talk with refugees from Ukraine and express her support personally.

“The attack on Ukraine continues. I’ve seen the strength of your community and the humanity of your community” – with these words, Mary Simon addressed the newly arrived Ukrainians.

“I can see you studying today to learn a new language. I know you prefer to be back home. I’m so happy that we can provide a safe space for you. So you are able to rebuild your lives. Hopefully, one day you’ll go back to your home”, said Mary Simon.

Demonstrating unwavering support for Ukraine and those who were forced to flee the war, Mary Simon praised the bravery of Ukrainians and thanked them for their steadfastness in the struggle for their own independence.

“Canada supports you in everything you fight for. Ukrainians are a very brave nation. You are fighting for your statehood and independence. We can only thank you for that.”

The centre welcomed Mary Simon and her husband with a corovai, which symbolizes hospitality according to ancient Ukrainian traditions.

Yuliia Zmerzla, executive director of the centre, says Mary Simon’s visit is a big event, which again shows how Oseredok plays an important role in Winnipeg and the whole of Canada.

“Today was an extremely important day for us. We had the visit of the Governor General of Canada, Mary Simon, to the Center, which once again proves the importance of us as a Ukrainian institution. It was an unforgettable day.”

The employees of the Center talked about the difficulties they encountered while accepting thousands of Ukrainians in the province of Manitoba. They pointed out what the newcomers need most when coming to Canada.

In response, Mary Simon thanked the workers for their tireless work and assistance to Ukrainian refugees. For her part, she promised that Canada would maintain unwavering support for Ukraine as long as necessary.

“Canada takes every opportunity to support Ukraine, and we need to support all of you. Not only in your education but also in your adjustment to Canada,” said Mary Simon in her speech.

Юлія Коваленко, Ukrainian View, U MULTICULTURAL

Building a Winning Mindset

https://youtu.be/FQLE2BTNPnE Dr. Shade, the founder of the Leadership Synergy Institute, is a beacon of empowerment and inspiration for many. With a passion for helping individuals unlock their full potential, Dr. Shade’s journey began with a simple yet profound desire to uplift others.  In her own words, she expresses, “There isContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter