Skip to content

Важливість володіння англійською мовою для успішної адаптації в новій країні

Play Video

Чи часто вам доводилося чути легенди про міфічних поліглотів, що опановують мову за один місяць? Або, що після певного віку людський мозок втрачає здатність засвоювати нову інформацію? Тому, якби ти не старався, а нову мову вивчити тобі не вдасться.

Не дивно, що такий масив інформації не лише шкодить і демотивує, але й повністю спотворює справжній механізм того, як насправді ми опановуємо чужу для нас мову.

У сьогоднішньому випуску Community Hour ми говоримо про мовний бар’єр разом з експертом Іллею Швець аби розвіяти всі міфи про вивчення іноземної мови, що досі існують в нашому суспільстві.
Ілля Швець – викладач англійської мови з восьмирічним стажем ділиться своїми знаннями та досвідом, викладаючи курси англійської мови для дорослих в українському культурному освітньому центрі “Осередок” у Вінніпезі.

У своїх уроках Ілля ставить особливий акцент на важливість володіння мовою для успішної адаптації до нового середовища та менталітету. Він переконує, що вивчення мови – це систематичний процес, і наголошує на необхідності не відмовлятися від цього навчання.

Він підкреслює важливість регулярної практики та систематичного вдосконалення навичок.

Ілля Швець надає практичні поради тим, хто вивчає англійську мову. “Не мучте себе, – радить він. – Знайдіть те, що вам подобається. Якщо вам подобається музика, слухайте англійські пісні. Якщо це телешоу – дивіться англомовні програми“.

Ілля також відзначає толерантність Канади як країни, де можна вільно вчити мову і не боятися помилок. “Канада – толерантна країна, і вам не варто боятися говорити з помилками“, – закликає він своїх студентів.

Враховуючи дорослий вік багатьох його учнів, Ілля вбачає певні переваги для вивчення мови. Він вірить, що дорослі мають більшу мотивацію та схильність до саморефлексії та самоаналізу, що полегшує процес вивчення.

Культурний освітній центр Осередок, в якому працює Ілля Швець, вже успішно розпочав восьмий курс вивчення мови для новоприбулих українців в Канаді. Зараз центр активно готується до відкриття школи англійської мови.

Ілля підкреслює, що основною мотивацією для вивчення мови є розуміння тих можливостей, які відкриваються перед людьми, які володіють декількома мовами.

“Ви розумієте, для чого вам це, у вас є мотивація“, – стверджує Ілля.


Have you ever heard legends about mythical polyglots mastering a language in just one month? Or the belief that after a certain age, the human brain loses the ability to absorb new information? 

No matter how hard you try, learning a new language seems impossible. Unsurprisingly, such a barrage of information harms and demotivates but also distorts the true mechanism of acquiring a foreign language.

In today’s episode of Community Hour, we’re discussing language barriers with expert Ilya Shvets to dispel all the myths about learning a foreign language that persists in our society. Ilya Shvets is an English language instructor with eight years of experience. He shares his knowledge and expertise by teaching English courses for adults at the Ukrainian Cultural Education Centre “Oseredok” in Winnipeg.

In his classes, Shvets emphasizes the importance of language proficiency for successful adaptation to a new environment and mentality. He believes that language learning is a systematic process and emphasizes the need not to give up on this education. He underscores the importance of regular practice and systematic skill improvement.

Shvets provides practical advice for those learning English. “Don’t torture yourself,” he advises. “Find what you enjoy. If you like music, listen to English songs. If it’s TV shows, watch English-speaking programs.”

Shvets also highlights Canada’s tolerance as a country where one can freely learn a language without fear of mistakes. “Canada is a tolerant country, and you shouldn’t be afraid to speak with errors,” he urges his students. Considering the mature age of many of his students, Shvets sees certain advantages to language learning. He believes that adults have greater motivation and a tendency for self-reflection and self-analysis, which facilitates learning.

The Cultural Education Centre Oseredok, where Shvets works, has successfully started its eighth course for the language study of newcomers in Canada. Currently, the centre is actively preparing to open an English language school.

Shvets emphasizes that the main motivation for learning a language is understanding the opportunities that open up for people who speak multiple languages. “You understand why you need this; you have motivation.”

– Yuliia Kovalenko, U Multicultural

Перші сани для Следж-Хокею в Україні! Як виживає хокей під час війни

https://youtu.be/GTODSNAefsg Благодійна організація Canadian Friends of Hockey in Ukraine поставила перед собою нову амбітну ціль: придбати обладнання для следж-хокею. Це рішення прийнято у зв’язку з тим, що багато українців втратили кінцівки і тепер потребують спеціального спорядження для занять спортом. Четвертий щорічний благодійний гольф-турнір спрямований саме на підтримку цієї важливої ініціативи.Continue Reading

Read More »

УКанаді: Подивись це відео перед тим, як відкривати бізнес в Канаді

https://youtu.be/dVbU5ce9qmA Зазвичай робота приносить гроші, а хобі — задоволення, проте учасники нашого випуску поєднали приємне з корисним і перетворили улюблену справу на джерело доходу. Сьогодні в подкасті “УКанаді” Марго, Наталя та Кристина розповідають про борги та ризики, з якими їм довелося зіткнутися, будуючи бізнес у Канаді. Маркетинг у Канаді VSContinue Reading

Read More »

Share this post with your friends

Subscribe to Our Newsletter